Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BEŁCHATOWIE SP. Z O. O.
z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Przemysłowej 2

poszukuje do współpracy Biuro Projektowe w celu opracowania projektu technicznego wraz z kosztorysem dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków bazy PKS w Bełchatowie”.

Planowany zakres inwestycji:

Zakres prac:

 1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji inwestycji.
 2. Dokonanie uzgodnień z właściwymi organami (o ile wymagane).
 3. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia projektowanej inwestycji do istniejącej infrastruktury(węzeł cieplny).
 4. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji.
 5. Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1430.
Ofertę wraz z ceną należy składać do dnia 26 września 2014 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 2.
Osoby upoważnione do kontaktów: Anna Grabarczyk, tel. 44 6334046, Agata Kaczorowska, tel. 44 6333708.

Zapraszamy do skłądania ofert

Wersja XML